De Kunst-Bloem

Vrije academie

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief  van de Kunst-Bloem verschijnt onregelmatig.


De nieuwsbrief informeert je over onze activiteiten zoals workshops, groepstentoonstelling en lezingen. Zo blijf je steeds op de hoogte en kan je je steeds tijdig inschrijven als je aan één of meer van deze activiteiten wil deelnemen.


Je leest in de nieuwsbrief ook wat er verandert of toegevoegd wordt aan de website.


De nieuwsbrief informeert je over onze activiteiten zoals workshops, groepstentoonstelling en lezingen. Zo blijf je steeds op de hoogte en kan je je steeds tijdig inschrijven als je aan één of meer van deze activiteiten wil deelnemen. Je leest in de nieuwsbrief ook wat er verandert of toegevoegd wordt aan de website.


Wil je de nieuwsbrief ontvangen via mail, vul dan het formulier rechts in.

Nieuwsbrief nr 6

Aan alle Kunst-Bloemliefhebbers

Hier volgt de beloofde informatie voor het academiejaar 2018 – 2019.

Ons academiejaar start op 3 september 2018, om te eindigen op 5 mei 2019.

De lessen worden ingedeeld in 4 modules  en opnieuw houden we rekening met de schoolvakanties.

Module 1 : 8 lessen van 3/9/2018 tot 26/10/2018

Module 2 : 6 lessen van 5/11/2018 tot 16/12/2018

Module 3 : 8 lessen van 7/1/2019 tot 1/3/2019

Module 4 : 8 lessen van 11/3/2019 tot 5/5/2019

Welke lessen worden voorzien ?

Klassiek tekenen:  docente Annick

12 lessen: op maandagnamiddag  van 14.00 u. tot 16.30 u.

Prijs: 8 euro per les.         

Creatief met kleur: docenten Ria en Brigitte

Op dinsdagnamiddag van 14.00 .r tot 16.30 u.

Prijs : 8 euro per les.

Opgelet ZONDER materiaal.

Olieverf: docent Marcel

Op donderdagnamiddag van 14.00 u. tot 16.30 u.

Prijs: 8 euro.

Eigen materiaal

Vrij modeltekenen: zonder docent

Op maandagavond of dinsdagavond: minimum deelname is 6 personen per avond

van 18.30 u. tot 21.00 u.

Prijs: 8 euro per les.

Initiatie: het naakte model  met docent Marcel

Waarschijnlijk op zaterdagmorgen

Prijs: 12 euro (minimum 4 deelnemers).

Marcel voorziet ook een inleidingspresentatie in augustus. Prijs: 5 euro

Deze 5 euro wordt verrekend bij deelname aan de lessen initiatie.

Aquarel

In het najaar worden geen aquarellessen voorzien, bij gebrek aan een vrijwillige docent.

We raden iedereen aan de tekenlessen te volgen, deze vormen een uitstekende basis voor aquarel.

Meer

Alle lessen worden per module aangerekend. Afwezigheden kunnen niet in mindering gebracht worden, tenzij in samenspraak met het bestuur en vooraf aangevraagd!

Lidgeld

Wij zien ons genoodzaakt het lidgeld op te trekken tot 25 euro.

Het lidgeld is geldig van 1 september tot eind augustus 2019. Er kan niet deelgenomen aan een activiteit van de Kunst-Bloem zonder lid te zijn.

Verdere informatie over de inhoud van de cursussen kunnen jullie vinden op onze vernieuwde website.

Inschrijven voor de cursussen kan vanaf nu !

Neem contact op met Claudine via mail. E-mail: clovandendriessche@hotmail.com of nieuws@de-kunst-bloem.be

Betalingen kunnen gebeuren op BE72001535695916.

De betalingen voor de cursussen dienen veertien (14) dagen voor de aanvang ervan te geschieden.

Prettige vakantie.

Het bestuur

Nieuwsflits

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief nr 7

Open Deurdag


De opendeurdag gaat door op 1 september 2018 in samenwerking met het buurthuis “De Blomme”, dit ter gelegenheid van hun opening na vernieuwing van hun lokalen.

Wanneer?  

1 september 2018 van 10 uur tot 18 uur.

Waar?

Atelier Vrije academie De Kunst-Bloem + gang, Francisco Ferrerlaan 135a, 9000 GENT.

Wie mag tentoonstellen?

Ieder lid dat actief deelneemt aan de lessen aangeboden door de vrije academie De Kunst-Bloem en/of iedereen met een vaste atelier plaats.

Deelname

Deelname is gratis.

Gelieve voor 15 augustus 2018 jullie deelname te bevestigen via e-mail aan:

clovandendriessche@hotmail.com of nieuws@de-kunst-bloem.be

Aantal tentoon te stellen werken hangt af van het  aantal deelnemers !

Mogelijkheid tot verkoop indien gewenst..


Vriendelijke groeten

Het bestuur Nieuwsbrief  nr 8


Deze nieuwsbrief is vooral gericht voor onze toekomstige en huidige cursisten als bijkomende informatie voor de cursussen zoals die gepland  zijn voor het komende  academiejaar 2018-2019.


Klassieke tekenlessen:

Waarom dit jaar klassiek tekenen ?

Op aanvraag van personen die naar de toekomst graag zouden willen aquareleren, maar er zich van bewust zijn of geworden zijn dat men eerst een goede basiskennis moet hebben van tekenen. Dit is ook zo gebleken bij de “urban sketchen” deelnemers !!

De cursus die we voorzien zal gegeven worden door docente Annick Vercuysse.

De cursus bestaat uit drie delen waarvan de eerste twee delen dit jaar gepland zijn.

Het Deel 1 zal vooral gericht zijn op zwart-wit technieken waarnemingstekenen, controle lijnvoering, hoofdlijnen van details onderscheiden, contouren, vormen, beginnend perspectief, licht en schaduw, bladgebruik, compositie…….

Deel 2 zal waarnemingstechnieken hervatten maar in kleuren, de kennis over de kleurenperspectief door toonwaarden, atmosferisch perspectief, patronen en texturen door verschillende materialen !

Deel 3: zal verduidelijkt worden in 2019.

Voor deze cursussen is er een boodschappenlijst met  de noodzakelijke diverse tekenmaterialen! Gelieve te noteren dat voor het welslagen van de oefeningen het noodzakelijk is dat deze van een goede kwaliteit zijn!!!!

Wij gaan er vanuit dat de meeste cursisten reeds heel wat materialen  bezitten, die kan je eventueel aanvullen in De Kunst-Bloem aan zeer gunstige prijzen !

Voor diegenen die een totaalpakket willen aanschaffen, samengesteld met de door de docent aanbevolen materialen, kan dat ook bij ons bekomen worden aan een zeer gunstige prijs. Een totaalpakket kost 84 €.

Voor de boodschappenlijst: zie op onze website “Klassiek tekenen” “boodschappenlijst”.


Olieverf schilderen:

Over de laatste jaren is gebleken dat bij beginners de klassieke aanleer, die start met kleurenkennis en kleurenmengen  (en die wel o zo noodzakelijk is), afschrikt en zij liever stapsgewijs met onderwerpen van eigen keuze en smaak  worden begeleid naarmate hun problemen opduiken !!

Daarvoor zal docent Marcel regelmatig ook theoretische lessen geven, en naar gelang de noodzaak en de vorderingen inspelen op de problemen van de cursist(en)!!!

Omdat eigen werken zo leerrijk zijn zal hij ook thematische oefeningen opleggen (zoals bv een stilleven setting,  een beeld schilderen…).


Modeltekenen:

Hier heeft het bestuur van de Kunst-Bloem  gekozen om onze modeltekensessies naar een groter publiek open te stellen; vooral naar een publiek dat geen behoefte heeft aan een docent of begeleiding bij het modeltekenen.  

De maandag- en dinsdagavond zal er dus in groep naar levend model getekend worden! Dit zonder begeleiding!

De poses, tijd en sittings,  worden in samenspraak  met het model of op voorstel van het model gemaakt !

Er is wel  een verantwoordelijke aanwezig van het bestuur, voor eventuele assistentie !Docent Marcel  zal 2x zeven  zaterdagmorgenden een  initiatiecursus “ het naakte model “ geven.

Deze cursus is vooral bedoeld voor gemotiveerde beginners en als voorkennis om later deel te nemen aan het “vrij atelier modeltekenen“.


Creatief met kleuren:

In deze cursus zal docente Ria, later bijgestaan door docente Brigitte, terug de creativiteit  aanwakkeren door te “spelen” met diverse materialen en het uitzoeken van de mogelijkheden van de  diverse eigenschappen van zowel de klassieke als de huidige moderne en nieuwe mediums.

Men zal ook de techniek van “monoprinten“ aanleren. Monoprinten is  een oneindige, creatieve en inventieve manier om zowel met inkten, acryl-  en waterkleurverven unieke werkstukjes te maken.


Het bestuur


NIEUWSFLITS MODELTEKENEN


Beste leden van De Kunst-Bloem,


Door het feit dat er verschillende aanvragen voor begeleid modeltekenen zijn,  heeft het bestuur de beslissing genomen een reeks initiatielessen  “naakt model tekenen” op dinsdagavond te geven voor de beginnelingen. De gevorderden die ook op dinsdagavond willen komen modeltekenen zijn natuurlijk ook welkom, zonder dat ze de initiatielessen dienen te volgen.


Gezien het feit dat deze initiatielessen ook met levend model dienen te worden gegeven, zijn wij genoodzaakt de prijs van 13 € per les te handhaven. De gevorderden dienen zoals op maandagavond echter maar 8 € per les te betalen.


Deze lessenreeks zal starten op dinsdagavond 2 oktober 2018

en gaan verder door op 9 oktober -  16 oktober – 23 oktober -6 november en 13 november.


Alle nieuwe inschrijvingen zijn welkom.

Nieuwsbrief november 2018


Beste leden Kunst-Bloemers,


Onze eerste modules lopen ten einde en we mogen zeggen dat ze terug een succes waren.


De tweede modules van de verschillende disciplines starten op:

-  maandag 5/11 met klassiek tekenen in de namiddag en ’s avonds vrij modeltekenen,

- dinsdag 6/11 met creatief met kleur om 14 uur en om 18.30 uur initiatie modeltekenen en

- donderdag 8/11 met  olieverf.

Inschrijvingen voor deze tweede modules zijn vanaf nu welkom en hou er rekening mee dat de plaatsen beperkt zijn en vlug ingenomen zijn.

Op tijd inschrijven is dus de boodschap. De volgorde van inschrijven en betaling is bepalend voor de definitieve registratie.

De prijs van de tweede modules is onveranderd op 8 €/les en de tweede module beslaat 6 lessen.

Iedere module heeft dus de kostprijs van 48 €.


Voor de initiatielessen modeltekenen: gezien het feit dat deze initiatielessen ook met levend model dienen te worden gegeven, zijn wij genoodzaakt een prijs van 10 € per les te handhaven. Deze prijs is een tegemoetkoming vanwege het bestuur die deze verminderd heeft met 3 €/les.

De gevorderden dienen zoals op maandagavond echter maar 8 € per les te betalen.

De tweede module initiatie modeltekenen kost dus in totaal 60 € voor de beginnelingen en 48 € voor de gevorderden.

Opmerking: de initiatiemodelcursus van module 1 is nog lopende tot 13 november,  uiteraard kunnen vanaf 6 november er altijd nieuwe inschrijvingen bijkomen.


Gezien de kostprijs van de inktcassettes van onze printer zijn wij genoodzaakt een vergoeding van de luttele som van  25 eurocent (0,25 €) te vragen voor het maken van een kopij of een afdruk in het atelier.


Zoals altijd zijn de verschillende materialen en papiersoorten tegen democratische prijzen verkrijgbaar in  ons atelier.


Wij hopen jullie terug talrijk te mogen verwelkomen in onze tweede modules.


Het bestuur.

NIEUWSFLITS

OPGELET :

Voordracht kunstgeschiedenis in De Kunst-Bloem

dinsdag 30 oktober 2018 om 19u00

Marcel zal na het boeiende onderwerp van de laat renaissance  in de 16de eeuw, onderwerp van vorige lezing die op artistiek gebied een diepgaande verandering  in Europa op gang heeft gebracht, aansluiten met de 17de eeuwse kunstvormen zoals het Manierisme en de Barok !

De lezing gaat door  zoals gebruikelijk in het atelier van De Kunst-Bloem

 Francisco Ferrerlaan 135A te 9000 Gent,  stipt om 19u00


Iedereen is welkom en het is gratis