home programma nieuwsbrief kunstenaars Bloemekenswijk  
 
     
 
           
  home

nieuwsbrief
- nieuwsbrief 9
-
nieuwsbrief 8
-
overzicht
-
abonneren

kunstenaars
Bloemekenswijk

contact

    Nieuwsbrief nr 9 - juni 2007

.

Inhoud:

De Kunst-Bloem bestaat bijna één jaar een terugblik

Kunstwerk(t) voor beeldend talent

De Kunst-Bloem op de ontmoetingsdag van Kunstwerk(t)

IN DE KIJKER

Heropening van het Museum voor Schone Kunsten in Gent

.


.

 
        De Kunst-Bloem bestaat bijna één jaar - een terugblik

Laatste vergadering
In de zomer zijn er geen vergaderingen van de Kunst-Bloem. Na de laatste vergadering voor de zomer namen de kunstenaars hartelijk afscheid van elkaar. De allerlaatste activiteit dit seizoen is de kunstmarkt op 29 juni. In september zien we elkaar terug.


Een toast op het voorbije jaar en tot na de vakantie

Oprichting
De kunst-Bloem werd opgericht in de zomer van 2006 door Liliane Symynck en Trui Gysseling. De oprichting van de Kunst-Bloem was een logisch vervolg op de kunstroute 'Zij' en 'Open Ramen'. Vooral de kunstroute had getoond dat er veel kunstenaars in de wijk wonen. De kunstroute had ze bij elkaar gebracht. Er was vanuit de kunstenaars vraag naar meer initiatieven en meer mogelijkheden om bij elkaar te komen.

Er was een eerste bijeenkomst op 26 september 2006. Meteen werden twee gezamenlijke acties gepland: we gingen samen naar de opening van Sus Van Poucke en Lu De Porre in galerij De Nieuwe Vaart, en naar de opening van de tentoonstelling 'Waanzin is vrouwelijk' in het museum Dr. Guislain.

De tweede bijeenkomst draaide helemaal rond poëzie.In december kende de Kunst-Bloem ook haar eerste débacle: de kunstkroegentocht had zo weinig bijval dat ze afgelast werd.

Broeikas voor kunstinitiatieven
De Kunst-Bloem werd een echte broeikas voor kunstinitiatieven. Zo komt er een vervolg op de kunstroute 'Zij': de kunstwandelroute Chambres d'Artistes, geïnspireerd op de eerste tentoonstelling waarop het SMAK buiten haar muren kwam: 'Chambres d'Amis'. De Wijk aan Zet subsidiëert dit initiatief.

Over een andere boeg
Door het bedenken en uitwerken van de verschillende initiatieven van de Kunst-Bloem kwam de kunst zelf wel in de verdrukking. Vanaf september 2007 willen we het daarom over een andere boeg gooien. Niet alleen de workshops zullen op andere momenten vallen, de kerngroep zal ook de initiatieven achter de schermen uitwerken, zodat we op de ontmoetingsavonden constructief met kunst bezig zijn.

.


 
        .

Kunstwerk(t) voor beeldend talent
Het aanspreekpunt voor de amateurkunstenaar

KUNSTWERK[t] is hét aanspreekpunt voor iedereen die actief met beeldende kunst bezig is, maar daar niet zijn beroep van maakt.

Het aanbod van KUNSTWERK[t] bestaat onder meer uit:

Tentoonstellingsaanbod:
- tentoonstellingspolis
- tentoonstellingsmateriaal
- tentoonstellingsruimtes
- expocircuit

Vormingsaanbod
- workshops
- begeleide bezoeken
- lesgeversbestand

Projectondersteuning

Kunstletter(s) het tweemaandelijks tijdschrift

Info en webgalerij op www.kunstwerkt.be

Documentatiecentrum
Kunstwerk(t) heeft ook een documentatiecentrum: De collectie van het documentatiecentrum bevat onder meer basiswerken over kunststromingen, didactiek en technieken in de beeldende kunst.
Raadplegen
Als lid van KUNSTWERK[t] kunt u uiteraard gebruik maken van dit documentatiecentrum. Zo kan u ter plaatse de collectie en de catalogus raadplegen en werken ontlenen. (U kan het best vooraf even contact opnemen voor u langs komt.)

Collectie
De bibliotheek beschikt over een klein maar gevarieerd aanbod van tijdschriften, documentatiemappen, folders en basiswerken over beeldende kunsten.
Het overzicht van de werken bestaat uit 5 categorieën:
- kunstfilosofie en -onderricht
- kunstgeschiedenis
- stijlen en periodes
- individuele kunstenaars
- technieken

De bibliotheek zal aangevuld worden met catalogi van tentoonstellingen en nieuwe boeiende uitgaven.

.


 
        .

De Kunstbloem te gast op de ontmoetingsdag van Kunstwerk(t).
Deze keer in Gent

Op 29 mei was de jaarlijkse ontmoetingsdag van Kunstwerk(t). Deze keer was Gent gaststad, vorig jaar was dat Oostende. Net zoals vorig jaar had Kunstwerk(t) voor een gevuld programma gezorgd met allerlei keuzemogelijkheden. En er was een bus ingelegd om de deelnemers van de ene plek naar de andere te brengen.

Museum voor Schone Kunsten Gent
In de voormiddag hadden de drie ambassadrisses van De Kunstbloem gekozen voor een rondleiding in het vernieuwde Museum voor Schone Kunsten (MSK). We werden eerst ontvangen in de nieuwe cafetaria van het museum. De cafetaria ligt in het vroegere sous-terrain en is prachtig gerestaureerd met veel natuurlijk licht. De bediening is vriendelijk en professioneel.

De rondleiding zelf vonden we een beetje teleurstellend. We hadden gekozen voor het thema portret. Maar in de plaats van in te gaan op de veranderende ideën over het portret en de manieren van schilderen kregen we vooral een historische opsomming van wie wat schilderde met slechts een klein beetje wat en hoe. We bleven dus op onze honger zitten.

Tijd voor een middagpauze
In het Sofitel werd dit ruimschoots goedgemaakt met een lekkere maaltijd. Tijd voor een gezellige babbel.


De 'ambassadrisses' Liliane, Yo en Trui van de Kunst-Bloem in het Sofitel

Workshop portret
Een mooie (maar voor Liliane een martelend lange) wandeling bracht ons naar het Van Crombrugghe Gebouw waar de workshops doorgingen.

Wij hadden gekozen voor een workshop 'portret'. In tegenstelling met de voormiddag werden we nu blij verrast door de vrolijke creativiteit van de begeleider. Het werd een fantastische namiddag.

Schilderen op plexiglas
n ons atelier was een staketsel opgericht met stevige planken en plexiglas. Er was geen model, maar we tekenden en schilderden elkaar beurtelings. Wie model was, zag zijn eigen portret groeien door het plexi.

We leerden de technieken om op plexi te schilderen, wat Liliane en Trui inspireerde voor de kunstmarkt in juni.

..

Natuurlijk gingen we ook kijken in het atelier met de live danseres. Daar werd getekend en geschilderd op de tonen van de tango.

Naar de laatste vergadering van de Kunst-Bloem.
Na de receptie in het Van Crombrugghe Gebouw reed de bus ons terug naar het museum. Van daar reden we via een tussenstap naar het Buurtcentrum in de Ryhovelaan waar de Kunst-Bloem voor de laatste keer dit seizoen samenkwam.

.


 
  .

    .

IN DE KIJKER

Heropening Museum voor Schone Kunsten Gent
Maar nog gedeeltelijk in de steigers

Na vier jaar restauratie opende het Museum voor Schone Kunsten feestelijk zijn deuren.

Eerste openbaar museum in België
Het Museum voor Schone Kunsten in Gent bestaat al iets meer dan 200 jaar. Het was oorspronkelijk gehuisvest in de Sint-Pieterskerk. Het was het eerste openbare museum in België en werd voor het eerst opengesteld voor het publiek op 22 november 1802. Later vond het onderdak in de tentoonstellingszaal op de bovenste verdieping van de Stedelijke Academie in de Academiestraat.

Charles Van Rysselberghe ontwierp het 'Paleis voor Schone Kunsten'. Het was een voor die tijd modern gebouw met veel natuurlijk licht. De monumentale voorgevel is een ontwerp van Tilman François Suys en is opgevat als een Griekse Tempel.

Bovenop de gevel staan twee engelen waarvan één de letters msk in de hoogte houdt (hij wil je er misschien voor behoeden in het verkeerde museum binnen te stappen).

In het park rond het museum staan een aantal beelden. Op de foto hierboven staat een beeld dat we eerder bij het museum aan de andere kant van de weg zouden verwachten: het SMAK.

Website
Op de website van het museum wordt de historiek van het museum mooi geïllustreerd o.a. met oorspronkelijke plannen.
http://www.mskgent.be/

.

 
  redactie     De nieuwsbrief van de Kunst-Bloem
verschijnt 6 keer per jaar

redactie: Trui Gysseling en Liliane Symynck

redactieadres:
De Kunst-Bloem vzw
Maïsstraat 25, 9000 Gent

email: Liliane.symynck@telenet.be

Chronologisch overzicht van de nieuwsbrieven